,

Aktif Karbon Filtrasyon Sistemleri

Suda renk ve koku gideriminde kullanılan ekipmandır.

Aktif Karbon Filtrasyon Sistemleri

Sudaki renk, tat ve koku giderici olarak kullanıldığı gibi suda çözülmemiş organik kirliliklerinarıtılmasında da kullanılmaktadır. aktif karbonun aktifleştirilme işlemi, buhar kullanarak kontrollü bir oksitlemeye maruz bırakılması ve böylece iç yüzeyinde mikro çatlaklar meydana gelerek yüzey alanı arttırılmış olur. İstenilen sisteme göre dizayn sonuçunda elde edilen verilere göre aktif karbon kullanılır. Tam otomatik aktif karbon filtreler polietilen veya çelik tankların içinde Quartz ve aktif karbondan oluşan yapıya sahiptir.