,

Kalite ve Çevre Politikası

Makro Çevre Olarak Kalite

Kalite Politikası MAKRO Çevre Koruma Ltd.Şti 'nin kaliteye olan bağlılığını tanımlamaktadır. Üst yönetim kuruluş amacına uygun etkin bir kalite yönetim sistemi ve sürekli iyileşmeye önem veren bir politika oluşturmuştur. Kalite politikası kalite hedeflerimizin hazırlanmasında ve belli aralıkta gözden geçirilmesi için temel oluşturmuştur.
Şirketimiz, kalite politikasının tüm çalışanlara ulaştırılması ve herkes tarafından anlaşılmasını sağlamak amacıyla hizmet içi eğitimler düzenlemekte, işe yeni girenleri 'Çalışan Eğitimi' süreci doğrultusunda Kalite Sistemi hakkında bilgilendirmektedir. Ayrıca Kalite Politikasının tam anlamıyla yerleşmesi amacıyla şirket bürosunun ve atölyede ilan panosuna Politikamız büyütülerek asılmıştır.



KALİTE POLİTİKAMIZ

  1. Müşteri İhtiyaç ve beklentilerini karşılayan, şirket birikimlerini ve mühendislik gücünü kullanarak sunduğu kaliteli ve uygun fiyatlı ürünlerle tekrar tercih edilmek.
  2. Yerli ve uluslararası rekabetçi piyasalarda söz sahibi olmak.
  3. Ürünlerimizi bir defada, zamanında ve her defasında doğru teslim etmek.
  4. Tüm iş süreçlerini, çalışanların katılımı ile sürekli iyileştirmek.





ÇEVRE POLİTİKAMIZ

  1. Çevre kirlenmesine etki eden şirket içi ve dışı etkenleri en aza indirmek
  2. Kaynakları etkin ve akılcı bir şekilde kullanmak,
  3. Geri dönüşüm teknolojisi uygulamak
  4. Şirket içinde ve dışında çevre ile ilgili eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri organize etmek, bu tür faaliyetlere destek vermek,
  5. Sürekli gelişmeyi sağlamak,
  6. Mevcut yasalardan doğan yükümlülükleri yerine getirerek, Bütün faaliyet sahalarında çevre bilincini sistematik ve düzenli bir şekilde sağlamak üzere Çevre Yönetim Sistemini benimsemek ve gereklerini yerine getirmek,