Çamur Sıyırıcı

 

Çamur Sıyırıcı

Kimyasal kimyasal halde floklanmış atık maddelerden yada biyolojik arıtmadan sonra arıtılmış atıksuyu biokütleden yerçekimi etkisi ile fiziksel olarak ayıran dairesel planlı havuzlarda kullanılan ekipmandır. Dairesel havuzlarda flok veya biokütle atıksu karışımı besleme sekli olarak merkezden ya da çevreden yapılmakta, arıtılan su radyal doğrultuda hareket etmektedir. Ayrıca, giris yapısı ve köprünün hızı, karışımın enerjisini kırıcı düzenekler ile donatılmalı ve gerekli hız tahkikleri hesaplanmaktadır. Çöktürme tanklarında besleme merkezden yapılmaktadır. Atıksu merkezden çevreye doğru hareket etmekte ve dış çevre boyunca uzanan savaktan çıkış yapmaktadır. Çöken çamur, sıyırıcılarla merkeze doğru itilmektedir. Üstte toplanan yüzer maddeler ise döner sıyırıcı ile toplanarak bir haznede biriktirilmektedir. Merkeze itilen çamur, ön arıtma çamuru ise Beltpress gibi bir susuzlaştırma ünitesine gönderilmektedir, Son çökeltme çamuru ise havalandırma başına sirküle edilir veya çamur susuzlaştırmaya alınarak sistemin devamlılığı sağlanır.