Paket End. Atıksu Arıtma Tesisi

Paket End. Atıksu Arıtma Tesisi

Endüstriyel atık suların arıtılması için koagülasyon (pıhtılaştırma) ve flokülasyon (yumaklaştırma) esasına dayalı kimyasal arıtma uygulanacaktır. Koagülasyon ve flokülasyon aşamalarında atık suya kimyasallar ilave edilecektir. Bu kimyasalların atık su ile karışımını sağlamak amacıyla karıştırıcı kullanılacaktır. Arıtma tesisine gelecek olan atıksu öncelikle terfi tankına aktarılacaktır. Terfi tankında depolanan atıksu yine bu tank içerisinde bulunan difüzörler ve makine odasında bulunan blower vasıtası ile havalandırılacaktır. Havalandırma işleminden sonra terfi tankında bulunan atıksu pompası ile yağ tutucu ünitesine aktarılır. Bu kısımda yağ tutucu ünitesinin üst kısmında toplanan yağ, otomatik olarak çalışan abanaki yağ sıyırıcı ile uzaklaştırılacaktır. Bu aşamadan sonra atıksu cazibe ile hızlı karıştırma (nötralizasyon) sistemine geçecektir, nötralizasyonda kostik ilavesi yapılarak kimyasalın tam karışması için mikser yardımı ile karıştırma işlemi gerçekleştirilecektir. Bu kısımdan sonra cazibe ile hızlı karıştırıcıya (koagülasyon) geçecektir. Bu sisteme FeCl3 veya benzer bir koagülant verilerek koagülasyon işlemi gerçekleştirilecek, hızlı karıştırma işlemi tamamlandıktan sonra atıksu içerisinde bir yavaş karıştırıcı monte edilmiş olan yavaş karıştırma (flokülasyon) işleminin yapılacağı tankına geçecektir. Bu aşamada ise floklaşmayı sağlamak amacıyla polielektrolit ilavesi yapılacaktır. Floklaşma sonunda çöktürme tankına alınan atık su arıtılmış su ve çamur ayrılır. Arıtılmış su savaklanma ile deşarj edilecektir. Bu işlem esnasında ORP ile Ph kontrolü yapılacak ve gerekirse asit dozlaması ile arıtılmış suyun Ph ayarlaması yapılacaktır. Asit ilavesi yapılarak pH’ sı deşarj standartlarına uygun hale getirilecektir. Çökelme tankında biriken çamur yükü ise tankın tabanındaki dalgıç pompa ile fazla çamur tankına iletilecektir.