Paket Evsel Atıksu Arıtma Tesisi

Paket Evsel Atıksu Arıtma Tesisi

Evsel nitelikli atık sular, ilk önce fosseptik tankında toplanır. Buradan pompa ile atık su arıtma tesisine iletilecektir.
Atık suyun ilk toplanacağı terfi tankıdır. Terfi tankı aynı zamanda dengeleme tankı olarak kullanılacaktır. Atık su tanka girmeden önce sepet ızgaradan geçirilecek olup, bu sayede atık suyun beraberinde getirebileceği kaba ve katı maddeler ( paçavra, kağıt, vb. ) ızgarada tutulacaktır. Böylece arıtma tesisinde yer alan mekanik ekipman ve aksamın aşınması veya kırılması önlenmiş olacaktır. Bu tank bir dalgıç perde ile ikiye ayrılmıştır. Birinci bölmede atık suya ön çökeltme uygulanacaktır. Bu sayede % 30 civarında BOİ giderimi sağlanmış olacaktır.
Atık su dengeleme tankına monte edilen 1 veya 2 adet dalgıç tip fosseptik pompası ile tesis girişine pompalanacaktır. Pompalar iki ayrı reaktöre ayrı borulama sistemleri ile atık su basacaktır.
Biyolojik atık su arıtma ünitesi, havalandırma ünitesi ve çökeltme ünitesinden oluşmaktadır. Havalandırma ve çökeltme aynı tank içerisinde gerçekleştirilecektir. Biyolojik arıtma ile, fiziksel ve kimyasal yollarla sudan ayrılmayan organik maddeler mikroorganizmalar yardımıyla bertaraf edilmektedir. Havalandırılan atık su içindeki organik maddeler mikroorganizmalar tarafından besi maddesi olarak kullanılıp parçalanmakta ve Karbondioksit (CO2) ve Su (H2O) son ürünlerine dönüşerek yeni mikroorganizmalar oluşmaktadır.
Arıtma ünitesine makine odasına yerleştirilen bir adet blower vasıtasıyla hava temin edilir. Atık suya verilen hava, atık su içinde habbeli tanecikler oluşturarak üniform bir arıtma sağlanmasında etkili olur. Sistemin hava ihtiyacını karşılayan blower elektrik panosu içerisindeki zaman rölesinden ayarlanarak kumanda edilir. Havalandırılan atık su aynı tank içerisinde çökeltmeye bırakılır.
Atık su arıtma tesisi otomatik olarak tasarlanmıştır. Gerekli hallerde el ile kumanda edilebilmesi mümkündür.
Tesis kontrol paneli üzerindeki şalterlerin otomatik getirilmesi ile çalışır. El ile kumanda edilmek istendiğinde şalterler manuel konuma getirilmelidir.v Kontrol paneli zaman röleleri ile kontrollü olarak tasarlanmıştır. Bu kumanda şeklinde zaman röleleri vasıtası ile sistemde bulunan mekanik ekipmanın çalışması ve durması sağlanacaktır.
Atık su terfi pompası elektrik kumanda panosu üzerindeki şalterler üzerinden devreye alınır. Dalgıç pompa Dengeleme tankına monte edilen seviye şamandırası sayesinde devreye girer. Su seviyesi belli bir düzeye yükseldiğinde pompa otomatik olarak devreye girer, pompa su seviyesi terfi rögarı alt seviyesine geldiğinde stop eder. Aynı zamanda havalandırma tankı içerisine konulacak olan üst seviye şamandırası ile de terfi pompasının stop etmesi sağlanacaktır. Burada amaç havalandırma tankına gereğinden fazla atık su girişinin önüne geçmektir.
Sistemde bulunan blower terfi pompasının çalışmaya başlaması ile birlikte otomatik olarak devreye girer. Normal operasyon şartlarında blowerın çalışma süresi 4 saat olarak ayarlanacaktır. Bu sürenin sonunda kontrol panelinden alacağı sinyal ile blower otomatik olarak duracaktır. Blowerın durması ile birlikte çökelme süresi başlar. Blower üzerinde hava emiş filtresi vardır. Bu filtre devamlı şekilde kontrol edilmeli ve gerektikçe temizlenmelidir. ( Normal şartlarda 5-7 günde bir temizlenmelidir.) Blower hava filtresiz kesinlikle çalıştırılmamalıdır. Bu nedenle hava filtresi blower çalışmadığı zamanlarda sökülerek temizlenmeli veya yedeği ile değiştirilmelidir.
Çökelme süresi 1 saat olarak alınmıştır. Bu sürenin sonunda arıtılmış su pompası devreye girecektir. 1 saat süreyle arıtılmış suyun sistemden uzaklaştırılacağı tasarlanmıştır. Arıtılmış su pompasına paralel olarak dozaj pompası çalışacak ve bastığı klor ile arıtılmış suyun dezenfeksiyonunu sağlayacaktır. Tank içerisindeki seviye şamandırası alt seviyeye geldiğinde arıtılmış su pompası duracaktır. Arıtılmış su pompasının durmasıyla birlikte eğer dengeleme tankında atık su var ise, sistem baştan tekrar çalışmaya başlayarak yukarda açıklanan operasyonları tekrarlayacaktır.