Endustriyel Atık Su Arıtma Tesisi

Endustriyel Atık Su Arıtma Tesisi

Sanayi tesisleri, fabrikalar, organize sanayi bölgeleri gibi kuruluşların üretim prosesleri sonucu oluşan atık sularını islahı ve bertaraf edilmesi amacıyla kurulmuş olan atık su arıtma tesisleridir. Bu atık su arıtma tesisleri sektör ve atık su karakterine göre özel olarak projelendirilmektedir. Endüstriyel nitelikli atık suların arıtılması amacı ile dizayn edilen atık su arıtma sistemleri, boyutları ve arıtma üniteleri; sanayi/sektör türü, üretim yöntemi, atık su miktarı, atık suyun kirlilik değerleri ve alıcı ortam türüne göre değişiklik göstermektedir. Atıksu arıtma sistemi en ekonomik ve en kaliteli şekilde çözmeye çalışılan atık su arıtma sistemidir.