Evsel Atık Su Arıtma Tesisi

Evsel Atık Su Arıtma Tesisi

Evsel ve diğer kullanım alanlarından gelen kirlenmiş suların diğer su kaynaklarına zarar vermeden ıslah edilmesini sağlayan tesislerdir. Bir çok çeşiti bulunan arıtma tesisleri ihtiyaca ve tipine göre projelendirme yapmaktayız. Öncelikle atık su ızgara ünitesinden geçerek içerisinde bulunan biyolojik olarak parçalanmayacak katı maddelerden ayrılmasıyla arıtma işlemi başlamıştir. Dengeleme havuzuna alınan atık su , havalandırma havuzunun ihtiyacına göre atık su vererek sistemin dengesini oluşturur. Biyoloji arıtmalarda C/N/P oranı ve DO2 işletilmesi için önemli parametrelerdir. Gerekli havayı yüzey aeratörü yada blower gibi ekipmanlarla sağlanmaktadır. Atık suyun içerinde besin döngüsü tamamlandıktan sonra Karbondioksit ve su çıkar (Ek olarak hacmini arttırmış bakteriler). Eğer sistem aktif çamur sistemi ise çökeltme havuzlarına gönderilerek içerindeki aktif çamur havalandırma havuzuna alınır. üstte kalan süpernatant ise filtrelere ve dezenfeksiyon sistemine gönderilerek, çıkış suyu kalitesini maksimumda tutulur. Böylelikle giren evsel atıksu , doğaya zarar vermiyecek şekilde arıtıkmış olur .